Seeding in Mati, Attiki, Greece - Natural Farming

Seeding in Mati, Attiki, Greece

Photos from the seeding that took place in November at Mati, Attiki, Greece.

Photos courtesy of Maria Margeti