Σπορά στην Τήνο - Natural Farming

Σπορά στην Τήνο

Κτηνοτροφικά μπιζελια, κτηνοτροφικά κουκιά, λούπινα, τριφύλλι Αλεξανδρινό, βίκος, ρόκα.
Βλάστησαν και μεγαλώνουν παρά τις ελάχιστες βροχές, κυρίως με την εδαφική υγρασία!
Η σπορά έγινε στην Τήνο στη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.