Σπορά στην Λέρο - Natural Farming

Σπορά στην Λέρο

Τρεις περίπου μήνες μετά την σπορά των σβώλων στο αγρόκτημα στην Λέρο!