Σπορά στα Χανιά - Natural Farming

Σπορά στα Χανιά

Σπορά στα Χανιά 2016

Ξεκινάμε σήμερα από τα Χανιά Κρήτης στέλνοντας τα πρώτα αποτελέσματα της πραγματικά εκπληκτικής επιτυχίας στις Βρύσες Κυδωνίας όπου σπάρθηκαν αρκετές εκατοντάδες κιλά σβώλοι σε μία έκταση περίπου 3-4 ξερικά στρέμματα.
Στις φωτογραφίες βλέπουμε κτηνοτροφικά μπιζέλια, κτηνοτροφικά κουκιά, βίκο, κριτικάλε και κριθάρι, ρεπανάκι dikon, ενώ είχαν αρχίσει να βγαίνουν σέσκουλα και άλλα λαχανικά.


Η σπορά ίσως είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η συνέχεια θα είναι να αφήσουμε να αυτοσπαρθούν, να πολλαπλασιασθούν και να επεκταθούν προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αναμένονται επίσης να βλαστήσουν και κάποιοι από τους σπόρους των οπωροφόρων δέντρων που σπάρθηκαν.


Στο Ηράκλειο έγινε επίσης μια συμβολική σπορά λόγω του ότι ήμασταν εκτός εποχής και αναμένουμε τα αποτελέσματα.
Δώσαμε ραντεβού για ένα δεκαήμερο σβώλων σε Ηράκλειο, Χανιά ίσως αρχές Σεπτέμβρη.


Για την ποικιλία των σπόρων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και για την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ανατρέξτε στο άρθρο «Άνυδρα Αγροκτήματα».