Πληροφορίες Φυσικής Καλλιέργειας - Natural Farming

Φυτά Ανεμοθραύστες

Για ξερικά αγροκτήματα (φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία)

Δέντρα Ταχυαυξή

Κυπαρίσσι

Τούγια      

Λιγούστρο

Δέντρα Βραδυαυξή

Μουσμουλιά

Δάφνη Απόλλωνα

Χαρουπιά (μόνο στη νότια Ελλάδα)

Θάμνοι

Βιβούρνο ή ψευδοδάφνη

Κυδωνίαστρο

Πιττόσπορο

Ελέαγνος Ebbingei

Πικροδάφνη

Σε ποτιστικά αγροκτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανεμοθραύστη εκτός όλων των παραπάνω και:

Δαφνοκερασιά

Βιβούρνο Lucidum

Φυτά χλωρής λίπανσης και φυτά βελτιωτικά του εδάφους

Προτεινόμενη εποχή σποράς για την βόρεια Ελλάδα, αρχές Σεπτέμβρη εώς μέσα Οκτώβρη και ολόκληρος ο Οκτώβρης για την νότια Ελλάδα.

Για Ξερικά Αγροκτήματα

Μηδική

Τριφύλλι Αλεξανδρινό

Τριφύλλι Λειμώνιο

Λαθούρι

Μελίλωτος

Ρόβη

Βίκος

Κτηνοτροφικό κουκί

Κτηνοτροφικό μπιζέλι

Σίκαλη

Κριθάρι

Κιχώρια

Ρόκα

Σέσκουλο


Για Ποτιστικά Αγροκτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα παραπάνω και επιπρόσθετα το Τριφύλλι έρπον.