Σας Ευχαριστούμε! - Natural Farming

Σας Ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε τα συνολικά 300 άτομα που συμμετείχαν στη χθεσινή διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τη φυσική καλλιέργεια.

Ευχαριστούμε και τα 6 αγροκτήματα που μοιράστηκαν τα θέματα που τους απασχολούν και έδωσαν την ευκαιρία στους υπόλοιπους να μάθουν από τις ερωτήσεις τους.

Και ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτη Μανίκη που μοιράζεται τόσο γενναιόδωρα τις γνώσεις του για τη γη και το πάθος του για τη βελτίωση της γης και των ανθρωπίνων σχέσεων.

Η επόμενη συνάντηση είναι σε δύο εβδομάδες και θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε από κτήματα που έχουν προχωρήσει στο δρόμο της φυσικής καλλιέργειας με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Θα αναρτήσουμε σύντομα τη νέα πρόσκληση.

Να είστε καλά! 🌱