Αυτάρκεια ~ Ιδιότητες άγριων χόρτων - Natural Farming

Αυτάρκεια ~ Ιδιότητες άγριων χόρτων

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τις ιδιότητες αρκετών άγριων χόρτων του τόπου μας, καθώς και πώς να τα χρησιμοποιήσετε.

Ο οδηγός αυτός έχει συνταχθεί από τον Παναγιώτη Μανίκη.


Ιδιότητες Άγριων Χόρτων

Φωτογραφίες από το εργαστήρι για τα άγρια χόρτα της εποχής με τον Παναγιώτη Μανίκη τον Δεκέμβριο του 2019 μπορείτε να δείτε εδώ.