Ανακοίνωση - Natural Farming

Ανακοίνωση

Το Εργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας με τον Παναγιώτη Μανίκη στις 15/3/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται γενικότερα.