Ανακοίνωση για την ημέρα επίσκεψης ~ 27/6/2020 - Natural Farming

Ανακοίνωση για την ημέρα επίσκεψης ~ 27/6/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο γκρουπ (10:00-11:30) της επίσκεψης στο Μάλι Βένι στις 27 Ιουνίου, έχει συμπληρωθεί. Τα υπόλοιπα έχουν ακόμα κάποιες θέσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.