Εθελοντές -

Εθελοντές

Όσοι θέλουν να εργαστούν σαν εθελοντές και να μάθουν μαζί μας από την Μάνα Φύση για την φυσική καλλιέργεια, θα γίνονται δεκτοί στο φυσικό αγρόκτημα Μάλι Βένι στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Επειδή τον μήνα Μάρτη και τον Απρίλη θα υπάρχουν πολλοί εθελοντές, οι ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν για να δηλώσουν συμμετοχή, τέλη Απριλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@natural-farming.org.